Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis

Imi place (apasati din nou pentru a anula) 0 voturi Nu imi place (apasati din nou pentru a anula)
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis
AdresaTimișoara, Strada Armoniei, nr 1C
Telefon0256201089
Fax0256201377
Webhttp://www.ocpitimis.ro/
CategorieInstitutii Publice
Modificatacum 2 ani si 8 luni
Vizualizari3888

Descriere

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis indeplineste urmatoarele atributii principale:
 1. inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 2. asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 3. inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
 4. inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 5. avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
 6. avizeaza planul urbanistic general;
 7. avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 8. autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
 9. organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
 11. pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;
 12. furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
 13. avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.

Orar

Luni - Vineri: 8:30 - 16:00