Timisoara

Raport prima etapa a Concursului Local de Proeicte de Tineret

Directorul sportiv Rosenblum nu-l ajuta pe managerul sportiv Rosenblum

Detalii

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 3 ani si 5 luni
Apartine de
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.)
Vizualizari
293

Voteaza & Distribuie

Descriere

Raport cu rezultatele evaluării etapei I de selecție fără punctaj la Concursul Local de Proiecte de Tineret – 2015. Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis anunta astzi primele rezultate ale Concursului Local de Proiete pentru Tineret, editia 2015.
Nr.
crt.
ONGT/ONGS
Proiect/Proiecte
Observații
1
Asociația Clubul pentru Sănătate și Sport Oltenia
Trăiește-ți viața, nu dependența!
Neeligibil:
- lipsă la dosar a declarației pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în anexa F10, în original
- CD/DVD eronat; de depus CD/DVD cu originalele scanate ale tututor documentelor, printre care: hotărârea judecătorească de înființare definitivă și irevovabilă nr. 504/2014, statutul și actul constitutiv, contractul de comodat, certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificatul de atestare fiscală.
2
Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara (OSB)
2.1 Cupa Locală de Fotbal a Studenților Basarabeni
2.2 Adoptă un boboc
Neeligibil:
- lipsă CD/DVD cu proiectele de tineret/studențești redactate în PDF precum și originalele scanate ale tuturor documentelor
- lipsă la dosar a dovezii de sediu, de depus și acordul de folosință gratuită a spațiului, copie conform cu originalul
- lipsă la dosar a certificatului de atestare fiscală în original sau copie legalizată, care să ateste că ONGT/ONGS-ul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat
- lipsă la dosar a declarației pe propria răspundere prin care cele două proiecte de tineret/studențești nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la DJST Timiș, în original
- lipsă la dosar a împuternicirii responsabilului de proiect de tineret/sudențesc pentru ambele proiecte depuse, în original
- de modificat declarația pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS cu privire la dovada contribuției proprii și a altor contribuții, prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul celor două proiecte pe care ONGT/ONGS-ul și le asumă ca reprezentând contribuția proprie, în original
3
Asociația Studenților în Științe Exacte din Universitatea Timișoara (ASSEUT)
3.1 StudIT
3.2 BAAB
Neeligibil
- CD/DVD eronat; de depus CD/DVD cu originalele scanate ale tuturor documentelor, printre care: declarația privind dovada contribuției proprii și a altor contribuții a președintelui ONGT/ONGS prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul celor două proiecte pe care ONGT/ONGS-ul și le asumă ca reprezentând contribuția proprie, încheierile de autentificare nr. 3022/2004 referitoare la statut și nr. 3023/2004 referitoare la actul contitutiv, lipsă pagini nr. 2 și 4 la încheierea civilă nr. 14913/2014, lipsă pagina 1 în original de la certificatul de atestare fiscală, dovada de sediu care se află în termen și care se regăsește în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii (atât în certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în certificatul de atestare fiscală cât și în actul constitutiv și statutul în vigoare)
-lipsă la dosar a declarației pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS cu privire la dovada contribuției proprii și a altor contribuții, prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul celor două proiecte pe care ONGT/ONGS-ul și le asumă ca reprezentând contribuția proprie, în original
-de modificat dovada de sediu, cea depusă nu se află în termen și nici nu conține vreo specificație referitoare la durata convenției încheiate la data de 12.10.2003, copie conform cu originalul
4
AIESEC Timișoara
Experience around the world
Neeligibil
-CD/DVD eronat; de depus originalele scanate ale tuturor documentelor, printre care: lipsă semnătură și stampilă în formularul de finanțare, certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, declarația pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în anexa F10, încheierea civilă nr. 416/2008 nu este definitivă și irevocabilă, statut și act constitutiv fără semnături, lipsă certificat de atestare fiscală în original sau copie legalizată, care să ateste că ONGT/ONGS-ul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat
- de completat la dosar încheierea civilă nr. 416/2008 deoarece cea depusă nu este definitivă și irevocabilă, copie conform cu originalul
- de modificat la dosar statutul deoarece cel depus nu are semnăturile membrilor, copie conform cu originalul
- de completat la dosar transcrierea sentinței civile nr. 14/PJ/1993 deoarece cea depusă nu are semnături, copie conform cu originalul
-lipsă la dosar a certificatului de atestare fiscală în original sau copie legalizată, care să ateste că ONGT/ONGS-ul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat
-lipsă la dosar a declarației pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS redactată conform modelului prezentat în anexa F10, în original
- de completat la dosar actul constitutiv și statutul care să conțină semnăturile membrilor, copie conform cu originalul
5
Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Banat (ARDOR Banat)
5.1 Învață să te implici
5.2 Dezbateri de la A la Z
Neeligibil
-CD/DVD eronat; de depus CD/DVD cu originalele scanate ale tuturor documentelor, printre care: actul adițional la contractul de comodat din 07.05.2006, încheierea civilă nr. 255/2008 nu este definitivă și irevocabilă, declarația pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS privind dovada contribuției proprii nu este semnată pentru proiectul Dezbateri de la A la Z
-de completat la dosar încheierea civilă nr. 255/2008 deoarece cea depusă nu este definitivă și irevocabilă, copie conform cu originalul
6
Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETC)
Ghidul bobocului
Neeligibil
-lipsă CD/DVD cu proiectul de tineret/studențesc redactat în PDF și originalele scanate ale tuturor documentelor
-de completat la dosar încheierile civile nr. 562/2005 și 104/2010 deoarece cele depuse nu sunt definitive și irevocabile, copie conform cu originalul
-lipsă la dosar a dovezii de sediu care se află în termen și care se regăsește în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii (atât în certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în certificatul de atestare fiscală cât și în actul constitutiv și statutul în vigoare), copie conform cu originalul
-lipsă la dosar a certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, copie conform cu originalul
-lipsă la dosar a certificatului de atestare fiscală în original sau copie legalizată, care să ateste că ONGT/ONGS-ul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat
-lipsă la dosar a declarației pe propria răspundere prin care proiectul de tineret/studențesc depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la DJST Timiș, în original
-lipsă la dosar a împuternicirii responsabilului de proiect de tineret/studențesc pentru derularea acestuia, în original
-lipsă la dosar a dovezii contribuției proprii și a altor contribuții, de depus o declarație pe propria răspundere a președintelui ONGT/ONGS prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul proiectului pe care ONGT/ONGS-ul și le asumă ca reprezentând contribuția proprie, în original
7
Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor (IRDT)
Tinerii de Azi, Liderii de Mâine
Neeligibil
-CD/DVD eronat; de depus CD/DVD cu originalele scanate ale tuturor documentelor, printre care: contractul de comodat din 31.03.2014
8
Organizația pentru Educația Nouă (OPEN)
Young Employees
Neeligibil
-CD/DVD eronat; de depus CD/DVD cu originalele scanate ale tuturor documentelor, printre care: formularul de finanțare nu are ștampila
9
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)
Dezvoltăm prin non-formal
Neeligibil
-lipsă CD/DVD cu proiectul de tineret/studențesc redactat în PDF precum și originalele scanate ale tuturor documentelor; CD/DVD-ul depus nu conține informații
-lipsă la dosar a actului constitutiv în forma aflată în vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, copie conform cu originalul
-de completat la dosar hotărârea civilă nr. 13980/2014 deoarece cea depusă nu este definitivă și irevocabilă, copie conform cu originalul
ONGT/ONGS-urile neeligibile ale căror documente au fost declarate incomplete/eronate au posibilitatea de a depune modificările solicitate și de a corecta erorile identificate de comisie în perioada 28 APRILIE - 5 MAI 2015, de luni până joi între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-14:00 la sediul DJST Timiș din Piața Iancu Huniade, nr. 3, Timișoara.
Se va respecta Cap. III, art. 9 alin. (5) și art. 10 alin. (1),(2) din Anexa E a Metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret la concursurile locale – 2015, cu privire la modificările și completările solicitate:
În termen de 5 zile lucrătoare, de la data publicării raportului cu rezultatul evaluării ONGT/ONGS ale căror documente au fost declarate incomplete/eronate au posibilitatea de a depune modificările solicitate sau a corecta erorile identificate de comisie.
Modificările / completările solicitate se transmit în plic sigilat şi ştampilat, la sediul DJST Timiș, Piața Iancu Huniade, nr. 3, Timișoara. Pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Pentru Concursul local de proiecte de tineret-2015 modificare/ completare la proiectul .... (se va preciza numele proiectului)”. Dacă într-un plic se depun modificări/completări pentru două proiecte, se va menţiona pe plic numele tuturor proiectelor pentru care se depun acestea. Se vor lua în considerare modificările/ completările înregistrate la DJST Timiș până la data limită de depunere a acestora, dată precizată în Anunţul de participare. Modificările/completările, care din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, nu se iau în considerare, fapt care va duce la descalificarea proiectului de tineret.
< celelate titluri

Sursa informatii: www.dsjtimis.ro