Timisoara

ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa (6)

Directorul sportiv Rosenblum nu-l ajuta pe managerul sportiv Rosenblum

Detalii stire sportiva

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 7 ani si 6 luni
Apartine de
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.)
Vizualizari
515

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire sportiva

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, cod fiscal 27484557 cu sediul înTimişoara, P-ţa Iancu Huniade nr.3 cod poştal 300029, tel/fax 0256490469 vă invită să depuneţi ofertă de preţ în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare și montare tâmplărie interioară și exterioară-ferestre, uși și obloane, conform caietului de sarcini disponibil online pe site-ul instituției www.dsjtimis.ro sau la sediul instituției.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Cod CPV: 44221000-5 Ferestre, uşi şi articole conexe, 44221100-6 Ferestre, 44221200-7Uşi, 44221400-9 Obloane
Adresa la care se transmit ofertele: sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, P-ţaHuniade nr.3, registratură, în programul de luni-joi orele: 8.30-16 şi vineri 8,30-14.
Data limită pentru depunerea ofertei: 09.11.2015 ora 10.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.11.2015 ora 10.30 la sediul DJST Timiş, P-ţa Huniadenr.3, Timişoara.
Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie publică
Tipul contractului: furnizare
Moneda în care se transmite oferta de preţ: RON
Tip de finanţare: bugetul statului
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Durata contractului: până la 30 de zile de la semnarea contractului de achiziție publică.
Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înregistrare Registrul Comerţului, CUI,cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile contractuale cu DJST Timiş.
Disponibilitatea firmei dvs. de a livra produsele solicitate și de a le posta în catalogul SEAP.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Modalitatea de prezentare a ofertelor: Oferta va cuprinde: scrisoarea de înaintare-
Formularul 1
-propunerea tehnică
-propunerea financiară
Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini, astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu al specificaţiilor tehnice, articol cu articol, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnico-financiare cu specificaţiile respective.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA şi cu TVA/produs și serviciile conexe solicitate(montare și transport) P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, 300029, Timişoara, RomâniaTel.: +40 (0)256 490469; Fax: +40 (0)256490469; djst.timis@mts.rowww.dsjtimis.ro
Operatorul economic va depune alăturat propunerii tehnice şi propunerii financiare Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulteobiectul de activitate al operatorului economic şi copie CUI. Oferta se va transmite în plic închismarcat cu adresa autorităţii contractante şi inscripţia A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATADE 09.11.2015 ora 10.30.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş-Compartimentul Achiziţii Publice, tel:0256 490469.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caiet de sarcini, format word si pdf
files/file/caiet%20sarcini%20ferestre,%20usi,%20obloane%2020_10_2015.doc
files/file/caiet%20sarcini%20ferestre%20usi%20obloa.PDF