Timisoara

Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane

Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane

Detalii

Web
http://cetatenie.just.ro/categorii-de-cereri/articolul-8/
Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 3 ani si 6 luni
Vizualizari
887

Voteaza & Distribuie

Descriere

Actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane:
 1. Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 2. Permis de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată;
 3. Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei şi data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;
 4. Declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 5. Certificat de naştere supralegalizat la ambasadă sau cu apostilă şi traducere în limba română, legalizată;
 6. Adeverinţă de la ambasadă cu datele de stare civilă:
 • numele de familie
 • prenumele
 • data naşterii
 • locul naşterii
 • nume familie tată
 • prenume tată
 • nume familie mamă
 • prenume mamă
7. Certificat de căsătorie în copie legalizată sau certificat de căsătorie apostilat / supralegalizat cu traducere legalizată;
8. Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
9. Certificate de naştere ale minorilor în copii legalizate şi supralegalizate/apostilate cu traducere legalizată;
10. Acordul părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar; dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesar originalul apostilat/supralegalizat şi traducere legalizată;
11. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
12. Cazier judiciar din România;
13. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat / supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;
14. Dovada locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:
A. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
B. Contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
C. Contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
D. Declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
15. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani:
A. venituri din activităţi comerciale
I. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
II. certificatul de înregistrare în registrul comerţului în fotocopie.
III. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.
IV. hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic;
V. dovada încasării dividendelor cuvenite;
VI. dovada achitării impozitului pe dividendele încasate;
VII. certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială.
VIII. certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.
B. Contract individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net.
C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
I. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
II. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.
III. adeverinţă ANAF – venit realizat pe anul precedent.
IV.adeverinţă ANAF – venit estimat pentru anul în curs.
D. Talon de pensie sau alte dovezi;