Timisoara

Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita

Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 2 luni si 2 saptamani
Vizualizari
36676

Voteaza & Distribuie

Prezentare

1. Conform H.G. 1252/2012- privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,
art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara se face de regula la începutul anului scolar sau, în situatii deosebite, în timpul anului scolar, în ordinea depunerii dosarului si în limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat. “
2.
Pentru anul scolar 2018-2019 DOSARELE COMPLETEse preiau la ghiseul 15, camera 12, Primaria Timisoara, bd.C.D.Loga nr.1, în perioada 02 iulie 2018-31 august 20183. Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la cresa:
a) cererea de înscriere (tip);
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori, copia hotararii/sentintei de plasament sau a sentintei de încredintare în vederea adoptiei; (originalele se vor prezenta functionarului de la ghiseu)
d) adeverinta de la locul de munca al parintilor/reprezentantii legali din care sa rezulte ca raportul de munca/serviciu este activ si venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverinta de la medicul de familie, în care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos clinic si apt pentru intrarea în cresa- în original
f) copie dupa certificatul de nastere al copilului; (originalul se va prezenta functionarului de la ghiseu)
Important! Observatii:
Conform O.U.G. 111/2010
privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, art.12:(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda în situatia în care solicitantul îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei; c) locuieste în Romania împreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plata de la A.J.P.I.S.Timis pentru parintele cu contractul de munca suspendat, nu este adeverinta de la locul de munca, conform O.U.G. 111/art.12.

1. Se vor lua în calcul doar cererile parinților care au domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

2. Perioada de evaluare a dosarelor: 03.09.2018 – 10.09.2018Comunicarea rezultatelor: 11.09.2018
Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (12.09.2018)
Rezolvarea contestațiilor: 24 ore (13.09.2018)


4.Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri ori incomplete si nefinalizate, se pot ridica de la camera 12, ghiseul 15, pe baza fluturasului de înregistrare. Acestea se pot redepune, cu documente actualizate, conform cerintelor afisate, în perioada 02 iulie 2018-31 august 2018.
Criterii de departajareCriteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numarul de solicitari va depasi numarul de locuri disponibile în crese. Criterii - punctaj aferent:
1. Locul de munca al parintilor/reprezentanti legali (care au raportul de munca/serviciu nesuspendat)/sau cei care urmeaza o forma de învatamant la zi - 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluarii activitatii profesionale de catre parintele care se afla în concediu pentru îngrijirea copilului:
- Celor care îsi reiau activitatea pana la 31 august 2018– 5 puncte
- Celor care îsi reiau activitatea în luna septembrie 2018 – 4 puncte
- Celor care îsi reiau activitatea în luna octombrie 2018– 3 puncte
- Celor care îsi reiau activitatea în luna noiembrie 2018– 2 puncte
- Celor care îsi reiau activitatea în luna decembrie 2018– 1 punct
- Celor care îsi reiau activitatea începand cu luna ianuarie a anului urmator 2019 – 0 puncte
3. Frati care frecventeaza deja cresa/gradinita – 1 punct
4. Situatia familiala: - familie monoparentala – 10 puncte
5. Numarul de copii în întretinere:
- 1 copil – 1 punct/ 2 copii – 3 puncte/ 3/mai multi copii – 5 puncte
Exceptii: - în cazul fratilor, copiilor aflati în îngrijirea aceluiasi parinte/ reprezentant legal/cand nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copilului, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare;
- în cazul copiilor gemeni/tripleti,etc. se completeaza cate un dosar pentru fiecare, iar daca numarul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare.
Telefon informatii suplimentare 0256-408420
DOSARUL MEDICAL
Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la cresa) pentru copiii declarati admisi si va cuprinde:

- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unitatii.

- analize medicale: (testare la tuberculina, examen coproparazitologic, examen coprocultura si exudat faringian pentru copil) emise cu maxim 30 de zile anterioare;

- fisa de imunizari întocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinarile efectuate la zi eliberat de medicul de familie).