Timisoara

Acte necesare pentru obtinerea cazierului judiciar

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 5 luni si 2 saptamani
Vizualizari
148077

Voteaza & Distribuie

Prezentare

PROGRAM :
primiri cereri
luni-joi 08.30–12.00, 13.00–16.15
vineri 09.00–11.00, 12.00-13.45

eliberări certificate
luni-joi 08.30-12.00, 13.00-16.15
vineri 09.00-11.00, 12.00-13.45

Actele se depun şi se eliberează la ghişeul situat la sediul I.P.J. Timiş, Bld Tache Ionescu nr. 44-46.

Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane fizice Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:
 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
 • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
 • în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.
În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit,aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România):
 • în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;
 • în copie - dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.
Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală,acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării,în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliţie de la locul de naştere, de domiciliu ori de reşedinţă; sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.
Pentru persoanele care nu figurează cu mențiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se eliberează “pe loc”.
Pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitării conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.
Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv, Poliţia Capitalei.
Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane juridice Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.
Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român) cf. art. 28 alin. 4 al Legii nr. 290/2004.
La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
 • copie certificat constatator;
 • chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Sursa informatii: tm.politiaromana.ro