Timisoara

Anunt invitatie de participare, la procedura de achizitie directa

Detalii stire sportiva

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 7 ani si 3 saptamani
Apartine de
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.)
Vizualizari
704

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire sportiva

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, cod fiscal 27484557 cu sediul în Timișoara, Piața Iancu Huniade nr3, cod poștal 300029, tel/fax 0256490469 vă invită să depuneți ofertă de preț în scopul atribuirii contractului de acihiție publică de furnizare mobilier pentru Baza Turistică Timișoara după cum urmează:
28 bucăți paturi complete cu saltea, dimensiune: 26 buc. 2000/900 cm si 2000/1600 cm cu noptieră încorporată
6 bucăți dulapuri cu trei uși
Prețul va conține transportul și montajul în camerele Bazei Turistice Timișoara
Se acceptă ca material de fabricație lemn masiv și PAL melaminat în nunațele disponibile ale producătorului
Oferta va conține și schițe realizate de ofertant cu modelul propus și eventuale cataloage sau locații unde pot fi vizualizate produsele ofertate. Poate vi văzută de către ofertanți locația unde va fi ampplasat mobilierul.
Valoarea estimată a contractului este de 39.919,35 lei, fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Cod CPV
Adresa la care se trimit ofertele: sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș, Piața Huniade, nr.3, registratură, în programul de luni-joi orele: 8.30-16 și vineri 8.30-14. Data limită pentru depunerea ofertei: 27.11.2014, ora 10.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 27.11.2014, ora 10.30, la sediul DJST Timiș.
Modalitatea de atribuire: contract de achiziție publică
Timpul contractului: furnizare
Moneda în care se transmite oferta de preț: RON
Tip de finanțare: bugetul statului
Limba în care se redactează oferta: română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Durata contractului: până la 30.12.2014
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative
Modalitatea de prezentare a ofertelor
Oferta va cuprinde: scrisoare de înaintare, formular 1; propunere tehnică, propunere financiară.
Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu specificațiile tehnice prevăzute în prezentul anunț, astfel propunerea tehnică va conține un comentariu al specificațiilor tehnice, articol cu articol, prin care să se demonstreze corespondeța propunerii tehnico-financiare cu specificațiile respective.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA ci cu TVA/bucată produs.
Operatorul economic va depune alăturat propunerii tehnice și propunerii financiare Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte obiectivul de activitate al operatorului economic și copie CUI. Oferta se va transmite în plic închis marcat cu adresa autorității contractante și inscripția A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.11.2014, ORA 10.30.
Informații suplimentare se pot obține la sediul DJST Timiș - Compartiment Achiziții Publice, tel: 0256.490.469.