Timisoara

ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa (4)

Directorul sportiv Rosenblum nu-l ajuta pe managerul sportiv Rosenblum

Detalii stire sportiva

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 7 ani si 3 luni
Apartine de
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.)
Vizualizari
623

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire sportiva

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, cod fiscal 27484557 cu sediul înTimişoara, P-ţa Iancu Huniade nr.3 cod poştal 300029, tel/fax 0256490469 vă invită să depuneţi ofertă de preţ în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare a următoarelormateriale sportive:
-masă tenis pentru exterior, dimensiune: 274cm x 152.5 cm x 76 cm 4 buc.
-saltele gimnastică confectionate din material impermeabil, lavabil de tip celule închise, densitatemare cu greutate minima de 3 kg. Dimensiune minima 185x100 9 buc.
-fileu badminton din polietilenă, dimensiuni 6,1x0,6m, din fir de 1,5mm, cu ochiul plasei de18mm, cu banda de PVC de 30mm, cablu de întindere din nylon de 5mm 6 buc.
-coș baschet pentru interior copii,cu înălțime reglabilă de la 168-228 cm pe mai multe poziții6 buc.
-biciclete model 2015, 6 viteze, diametru roți minim 28 inch, cadru oțel, accesorii incluse, sistemlumini – far&stop spate 5 buc.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Se acceptă oferte depuse pentru oricare dintre produse, nu este obligatorie ofertarea tuturor produselor solicitate.
Cod CPV: 37461500-2 Mese de tenis, 39143112-4 Saltele, 37452100-2 Echipament debadminton, 37452210-6 Sisteme de joc complete pentru baschet, 34430000-0 Biciclete
Adresa la care se transmit ofertele: sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, P-ţaHuniade nr.3, registratură, în programul de luni-joi orele: 8.30-16 şi vineri 8,30-14.
Data limită pentru depunerea ofertei: 09.11.2015 ora 10.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.11.2015 ora 10.30 la sediul DJST Timiş, P-ţa Huniadenr.3, Timişoara.
Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie publică
Tipul contractului: furnizare
Moneda în care se transmite oferta de preţ: RON
Tip de finanţare: bugetul statului
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Durata contractului: până la 15 zile de la semnarea contractului de furnizare.
Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înregistrare Registrul Comerţului, CUI,cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile contractuale cu DJST Timiş.
Disponibilitatea firmei dvs. de a livra produsele solicitate și de a le posta în catalogul SEAP.Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Modalitatea de prezentare a ofertelor: Oferta va cuprinde: scrisoarea de înaintare
-Formularul 1
-propunerea tehnică
-propunerea financiară
Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în anunț, astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu al specificaţiilor tehnice, articol cu articol, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnico-financiare cu specificaţiile respective.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA şi cu TVA/produs și serviciile conexesolicitate(transport)
Operatorul economic va depune alăturat propunerii tehnice şi propunerii financiare Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulteobiectul de activitate al operatorului economic şi copie CUI. Oferta se va transmite în plic închismarcat cu adresa autorităţii contractante şi inscripţia A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATADE 09.11.2015 ora 10.30.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş-Compartimentul Achiziţii Publice, tel:0256 490469.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie directă (4)