Timisoara

Acte neceare pentru inregistrarea nasterii

Acte neceare pentru inregistrarea nasterii

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 3 luni si 2 zile
Vizualizari
15922

Voteaza & Distribuie

Prezentare

NAŞTERI
camera 5
Întocmirea actului de naştere se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază s-a produs evenimentul. Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau a personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau a oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
 • 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort
 • 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile
Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării. Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
 1. certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului
 2. certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (în original şi copie)
 3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul
 4. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi (în original şi copie)
 5. actul de identitate al mamei şi actul de identitate al tatălui - în original şi copie
 6. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimtământui mamei; în cazul tată lui minor acesta este asistat de reprezentantul legal
În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesaredocumentele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5 şi 6 (de mai sus), precum şi următoarele:
 • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.
În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5 şi 6(de mai sus), precum şi următoarele:
 • certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0256/200373

Depuneri şi eliberări acte de identitate:
Depunere acte
Luni, Miercuri, Vineri: 8:30-13:00
Marti: 8:30-18:30
Joi: 8:30-16:30

Eliberări certificate de nastere:
Luni, Miercuri, Vineri: 12:00-13:00
Marti: 12:00-18:30
Joi: 12:00-16:30