Timisoara

Acte necesare pentru autorizatia de taxi

Acte necesare pentru autorizatia de taxi

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 3 luni si 2 zile
Vizualizari
13141

Voteaza & Distribuie

Prezentare

1. Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei taxi

Pentru autorizaţia taxi, dosarul trebuie să conţină următoarele acte:
 • cerere tip;
 • autorizaţia de transport, în copie;
 • certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, în copie;
 • certificatul de agreare emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.), cu viza anuala valabila, în copie;
 • declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;
 • declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.
NOTĂ:

Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
Eliberarea autorizaţiei taxi este condiţionată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu aparate de taxat, staţii radio de emisie-receptie şi lampa taxi - toate în stare de funcţionare şi are însemne, înscrisuri şi elemente de culoare ale caroseriei - integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
■ Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine.

Documentele se depun la camera 12, ghişeele 1,2 (la Primăria Municipiul Timişoara, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni) şi se ridică din Piaţa Libertăţii, nr. 1, et.II. Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de transport în regim de taxi

Pentru autorizaţia de transport în regim de taxi, dosarul trebuie să conţină următoarele acte:
 • cererea tip a transportatorului pentru acordarea autorizaţie de transport;
 • copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
 • decizia de numire în funcţie a persoanei desemnate;
 • dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
 • copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială;
 • copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
- infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
- infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
- infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
- infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
- infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
- infracţiuni contra patrimoniului;
 • avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, respectiv în unităţi medicale şi psihologice specializate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreate de acesta;
 • cazierul fiscal al transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei – pentru persoanele juridice;
 • declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 • dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.
NOTĂ:
Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
Eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi este condiţionată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu aparate de taxat, staţii radio de emisie-receptie şi lampa taxi - toate în stare de funcţionare şi are însemne, înscrisuri şi elemente de culoare ale caroseriei - integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
■ Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine.

Documentele se depun la camera 12, ghişeele 1,2 (la Primăria Municipiul Timişoara, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni) şi se ridică din Piaţa Libertăţii, nr. 1, et.II. Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.