Timisoara

Anunt Diamant ASA NST

ASA NST Timisoara - Produse si echipamente de protectie, Papetarie, Produse de curatenie, Produse food si non food, Etichete
https://asa-nst.ro

Acte necesare pentru scutire de impozit

Acte necesare pentru scutire de impozit

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 3 ani si 10 luni
Vizualizari
3933

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Acte necesare pentru scutire de impozit pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si imobile care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie.

In vederea acordarii scutirii de la plata impozitului pe o perioada de 7 ani, cetatenii trebuie sa depuna la Registratura Primariei Municipiului Timisoara, camera 12, ghiseele 5-6-7, urmatoarele documente justificative:
  • Cerere scrisa in vederea acordarii scutirii de la plata impozitului in numele Asociatiei de Proprietari semnata si stampilata;
  • Copie buletin/carte identitate in cazul persoanelor fizice/copie certificat de inregistrare fiscala in cazul persoanelor juridice;
  • In cazul Asociatiilor de Proprietari, se va depune extras de carte funciara in extenso, in copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociatia de Proprietari, semnat si stampilat de catre administratorul Asociatiei de Proprietari.
  • Documentele referitoare la starea iniţială a imobilului: certificatul de performanţă energetică si/sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt prevazute măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termicărecomandate de auditorul energetic(inaine de executarea lucrarilor de reabilitare in original)
  • Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii nr.50/1991 republicata si actualizata;
  • Documentele referitoare la starea finală a imobilului:procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, înraportul de audit energetic; certificatul de performanţă energetică dupa realizarea lucrarilor de interventie,cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire; (dupa executarea lucrarilor de reabilitare in original)
  • Dovada efectuarii lucrarilor pe cheltuiala proprie(copie facturi, chitante fiscale pe numele Asociatiei de proprietari);
  • Fotografii inainte si dupa executarea lucrarilor.
Proprietarii apartamentelor din acelaşi bloc de locuinţe vor prezenta documentaţiile tehnice într-un singur exemplar.Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare. Lucrarile de interventie au fost executate exclusiv din surse proprii;La data depunerii cererii sa aibe achitate toate obligatiile datorate bugetului local; In cazul instrainarii, scutirea de la plata impozitului nu se aplica noului proprietar.Scutirea se aplica incepand cu anul 2013 si se acorda de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza referatului intocmit de catre Directia de Urbanism – Serviciul Autorizare si Control Constructii. Raportul de Audit Energetic si Certificatul de Performanta Energetica inainte si dupa executarea lucrarilor de reabilitare se va depune in original la solicitarea Serviciului Energetic. Acestea vor fi returnate dupa verificare.

Anunt Diamant Euroinstal - Bulevardul 16 Decembrie 1989

Euroinstal Timisoara - Bulevardul 16 Decembrie 1989
https://euro-instal.ro