Timisoara

Anunt Diamant PFS Cleaning

PFS Cleaning Timisoara - curatenie industriala in Timisoara, Craiova, Targu Jiu, Turnu Severin, Oradea, Arad - alpinism utilitar, vanzare produse curatenie, curatenie pentru birouri, curatenie pentru hale, curateniedupa constructori, spalat mocheta cu monodisc
https://pfscleaning.ro

Concluzii ale reuniunii Alianței Române a Universităților Tehnice

Detalii stire

Categorie
Stiri educatie
Modificat
acum 7 ani si 2 zile
Vizualizari
675

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, din care fac parte cele mai importante universităţi tehnice din România, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 04-06 mai 2017 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca. Au participat de asemenea în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ARACIS. Au fost analizate teme privind sistemul de învățământ superior tehnic în perspectiva elaborării noii „Legi a Educației Naționale”, cercetarea în universitățile tehnice, modul de implementare a noilor „Standarde ARACIS”, poziționarea universităților tehnice faţă de criteriile/metodologiile posibile de clasificare a universităților, internaționalizarea ARUT.

  • În cadrul dezbaterilor s-a subliniat importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România. Universitățile membre ale ARUT solicită Ministerului Educației Naționale și Guvernului României abordarea politicilor actuale în domeniul învățământului superior în consens cu obiectivele asumate în Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020“. Așa cum se arată în acest document (art.71) “România are, în prezent, cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio –economice din UE”. Ori „datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești (inclusiv agricultura), este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii”.
  • ARUT va continua și în perioada următoare analiza unor propuneri de îmbunătățire a sistemului de învățământ superior tehnic din România - atât la ciclul de studii de licență cât și, în mod deosebit, a celui de master - şi de identificare a unui set de măsuri care să poată fi introduse ca prevederi în noua lege a educației naționale.
  • Alianța Română a Universităților Tehnice solicită Ministerului Educației Naționale abordarea clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii în litera și spiritul Legii Educației Naționale. Se are in vedere respectarea art. 193 alin. (4) şi alin. (5) care precizează fără echivoc principiile și modul de evaluare a universităților din România. Conform acestora, cele trei categorii de universități se diferențiază între ele prin cercetarea științifică prestată adică:
- universități centrate pe educație (fără cercetare științifică semnificativă - n.a);
- universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică;
- universități de cercetare avansată și educație.
În consecință, metodologiile posibile de clasificare trebuie să ia în evaluare domeniul cercetării științifice, pentru care indicatorii de performanță specifici și ponderea acestora vor fi stabiliți de către „un consorțiu format din: ARACIS, incluzând reprezentanți ai studenților, CNCS, CNATDCU și un organism internațional cu competențe în domeniul ierarhizării şi clasificării instituțiilor de învățământ selectat pe baza de concurs” –art.193 alin.(5).
În acest context ne exprimăm îngrijorarea cu privire la modul în care se dorește în acest moment realizarea clasificarii universitatilor. Impunerea unei entități private (U-multirank) ca şi structura care să participe la realizarea clasificării universitaţilor din România în condiţiile în care această platformă este extrem controversată, ridică mari semne de întrebare. Amintim faptul ca marile universitaţi europene nu au acceptat participarea în platforma U - Multirank iar reţele europene ale universităţilor (ex CEASAR ) şi-au exprimat rezerve faţă de această platformă.
Dorim să precizăm faptul că, în acest moment există multiple platforme (exemplu Scimago, Google Scolar, URAP).care folosesc date publice şi care fac ranking-uri bazându-se doar pe activitatea de cercetare. Acest tip de platforme pot deasemenea sa fie folosite de catre minister pentru a realiza clasificare universitatilor.
Solicităm, de asemenea, ca toate deciziile cu privire la clasificarea universităţilor să fie făcute publice şi dezbătute cu mediul academic.
  • ARUT, a căror universităţi componente au cea mai reprezentativă producție stiinţifică, își exprimă temerea faţă de modul în care se prefigurează finanțarea activității de cercetare științifică în universități și solicită Ministerului Cercetării și Inovării o abordare, nu numai din punctul de vedere financiar, la nivelul rolului jucat de aceste instituții în cercetarea științifică românească.
ARUT consideră imperios necesară alocarea, similar programului nucleu pentru Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare, de fonduri la nivel instituțional pentru menținerea și dezvoltarea capacității instituționale a universităților performante de a contribui la derularea în bune condiții a programelor naționale de cercetare-dezvoltare și inovare. Apreciem că prezentul cadru legal oferit de HG 2013/2015 trebuie să permită accesul universităților care demonstrează explicit disponibilitatea și capacitatea de a derula programe-nucleu de cercetare-dezvoltare.
  • Universităţile din cadrul ARUT reprezintă cele mai cele mai importante centre de cercetare aplicată şi inovare din România. Covârșitoarea majoritate a producției științifice aplicate, a brevetelor este propusă în universităţile membre. Având în vedere faptul că marile universităţi tehnice sunt mult prea puţin reprezentate, membrii ARUT solicită Ministerului Cercetării și Inovării să suplimenteze Consiliile Consultative cu reprezentanți ai universităţilor ARUT.
    • Universitățile din ARUT își exprimă disponibilitatea de a coopera cu institutele naționale de cercetare-dezvoltare de profil la promovarea unor oferte comune de cercetare, iar în perioada următoare vor face demersurile în acest sens. Apreciem că abordarea integrată, în consorții formate din universități și institute de cercetare, are în mod cert potențialul de a aborda și soluționa probleme complexe, cu impact socio-economic major, care nu pot fi soluționate prin proiecte fragmentate de anvergură redusă.
  • Universitățile membre ale alianței şi-au exprimat intenția de a acționa în comun în vederea atragerii de studenți din alte țări, prin promovarea în străinătate a programelor proprii de studii din domeniul științelor inginerești.
  • Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice - ARUT fac un apel tuturor universităților și structurilor asociative ale acestora la echilibru și moderație în mesajele exprimate în spațiul public; lansarea unor date discutabile, opinii ca argumente a reprezentativității unor universități în detrimentul altora nu fac decât să tensioneze mediul academic afectând implicit imaginea întregului sistem de învățământ superior.
Președinte ARUT
Viorel-Aurel ȘERBAN
Rectorul
Universității Politehnica Timișoara
Mihnea COSTOIU Vasile ȚOPA
Rectorul Rectorul
Universității POLITEHNICA din BucureștiUniversității Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAȘCAVAL Radu Sorin VĂCĂREANU
RectorulRectorul
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași Universității Tehnice de Construcții București

Anunt Diamant Salsa Rebels

Salsa Rebels Timisoara ofer cursuri de salsa, bachata, kizomba si cha cha.
https://salsarebels.ro