Timisoara

MTC Safe & Protect Client Basic

Detalii

Adresa
Timisoara, Strada C. A. Rosetti, nr. 20
Telefon
0724121641
Web
http://www.mtc-safe.ro
Categorie
Protectia Muncii / P.S.I.
Modificat
acum 2 luni si 1 saptamana
Vizualizari
1145

Voteaza & Distribuie

Prezentare

MTC Safe & Protect Timisoara

Preturi in functie de servicii:

1. ASISTENTA PERIODICA SSM / PSI-SU
  • instruirea generala si periodica
  • intocmirea fiselor individuale de instructaj
  • elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM
  • verificarea prin teste a cunostintelor dobandite
  • planificarea instruirii lunare, semestriale si anuale privind instructiunile SSM
  • monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie etc.
2. ELABORARE DOCUMENTATII SSM


Aceasta cuprinde:
· Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
· Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
· Decizie conducator loc muncă – SSM;
· Decizie instructaj general – SSM;
· Decizie instructaj periodic SSM;
· Tematică instructaj general SSM;
· Tematică instructaj periodic SSM;
· Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;
· Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;
· Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;
· Instrucţiuni proprii de prim ajutor;
· Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
· Masuri de prim ajutor;
· Identificarea echipamentelor de protectie etc.

3. ELABORARE DOCUMENTATII EVALUAREA RISCURILOR
· Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca
· Elaborarea planului de prevenire si protectie
· Elaborare instructiuni proprii SSM
· Servicii complete SSM - protectia muncii, SU - PSI - negociabil direct cu beneficiarul functie de existent: mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca, executant.

Etape în cadrul evaluării riscurilor:
· Delimitarea sistemului de muncă analizat;
· Constituirea echipei de evaluare;
· Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
· Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
· Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
· Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
· Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
· Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
· Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale·
· Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este OBLIGATORIE in cadrul oricarei societati.

4. ELABORARE DOCUMENTATII PSI-SU
· Elaborare documentatie de SU – PSI
· Elaborare instructiuni proprii SU – PSI

Documentaţia pentru PSI_ SU cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:
· Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I._SU (document obligatoriu I.G.S.U.);
· Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
· Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
· Instrucţiuni specifice P.S.I. _SU pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;
· Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;
· Planul tematic anual de instruire P.S.I._SU;
· Plan de evacuare la nivelul societăţii;
· Plan de intervenţie la nivelul societăţii;
· Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;
· Fişa obiectivului;
· Marcaje specifice P.S.I.
· Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;
· Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;
· Norme generale P.S.I. _ SU
· Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);

RESURSE UMANE
ASISTENTA PERIODICA ACTIVITATE RESURSE UMANE

Servicii resurse umane oferite de MTC SAFE & PROTECT SRL Timisoara:
· angajarea personalului,
· disponibilizarea personalului,
· servicii conexe catre comapnie,
· servicii conexe catre angajatii unei compani.
· alte servicii la cererea dumneavoastra.

Servicii de angajarea personalului:
· trimitearea in vederea testarii medicale,
· obtinerea avizului de medicina muncii,
· completarea si inregistrarea la fortele de munca a ofertei de loc de munca, obtinerea repartitiei,
· intocmirea tuturor documentelor obligatorii pentru persoana ce urmeaza a fi angajata in vederea intocmirii dosarului personal,
· intocmirea contractului individual de munca si inregistrarea acestuia in REVISAL,
· elaborarea si completarea fisei postului.

Disponibilizarea personalului
· inregistrarea cererii de lichidare la zi, demisiei, referatului de necorespunzator profesional sau indisciplinar pe baza caruia se intocmenste decizia de incetare a contractului,
· intocmirea deciziei de incetare a contractului, intocmirea notei de lichidare,
· indosarierea tuturor actelor necesare disponibilizarii personalului in conformitate cu legislatia in vigoare.

Servicii conexe catre companie
· intocmirea avertismentelor, sanctiunilor acordate personalului,
· intocmirea actelor aditionale,
· intocmirea clauzelor speciale ale contractelor de munca,
· intocmirea regulamentului intern al firmei,
· intocmirea contractului colectiv de munca,
· completarea registrului personal,
· mentinerea evidentei concediilor de odihna, medical, de ingrijire a copilului, de studii,
· raportarea lunara a fluctuatiei, absenteism, situatiei concediilor

Servicii conexe catre angajatii unei companii
· mentinerea la zi a dosarului personal,
· actualizarea in cazul expirarii anumitor documente,
· completarea dosarului in cazul modificarii anumitor documente,
· programarile periodice la controlul de medicina muncii,
· eliberarea adeverintei de salariu in cazul obtinerii de credite,
· eliberarea adeverintei necesare medicului de familie sau specialist,
· eliberarea de copii a datelor personale din registrul unic de evidenta a salariatilor,
· eliberarea adeverintelor de vechime in cazul lichidarii,
· eliberarea notei de lichidare si a actului de desfacere al contractului de munca.